Företaget

Ålands Skogsindustrier Ab bildades genom en komplicerad sammanslagningsprocess, där de skogsindustriella verksamheterna som tidigare bedrivits i Ålands Skogsägarförbund, Ab Skogen och Carl Rundberg Ab sammanslogs till ett stort skogsindustribolag.

I processen bildades även de fristående bolagen Ålands Skogsägare Al. och (nya) Carl Rundberg Ab vars huvudsakliga syften är att förvalta övriga egendomar.

Verksamheten i Önningeby

I Önningeby kommer försäljningen att fortgå, där den enskilda kunden kan handla kvalitativt virke. Produktionen i sågen fortsätter som tidigare.

Verksamheten i Godby

I Godby fortsätter den administrativa verksamheten samt partiförsäljningen och produktionen vid Strömsängarna.

I våra anläggningar tas stocken till vara, stockarna blir till bräder, massaveden flisas och biprodukterna blir till bioenergi som värmer en stor mängd hushåll i Mariehamn och Godby.  

 

 

Bolagsstämma 18.5.2021

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00