Aktieinformation

Handel med aktier
 

Sälja eller köpa aktier i Ålands Skogsindustrier Ab

Alla aktier samt uppgifter om ägaren är registrerade hos Euroclear Finland Oy Ab och är således elektroniska aktier och inte vanliga pappersaktier.

För att kunna äga aktier i Ålands Skogsindustrier Ab bör du ha ett förvar/portfölj hos din bank eller aktör som handhar aktieförvar.

Om du vill sälja eller köpa aktier i Ålands Skogsindustrier Ab görs denna handel enklast via din bank.

Våra aktier finns inte noterade på någon aktiebörs eller någon annan jämförbar organiserad handelsplats. Således finns det heller ingen officiellt noterad aktiekurs.

Har du frågor gällande ditt innehav i Ålands Skogsindustrier Ab kan dessa riktas till info@skogsindustrier.ax.

Aktier i (gamla) Carl Rundberg Ab

Som aktieägare i (gamla) Carl Rundberg Ab bör ditt/dina aktiebrev lämnas in till Andelsbanken för Åland för att erhålla för varje aktie i (gamla) Carl Rundberg Ab, två aktier i Ålands Skogsindustrier Ab och en aktie i (nya) Carl Rundberg Ab. Andelsbanken registrerar således att de mottagit ert aktiebrev och meddelar därefter de båda bolagen så att vi kan notera er i bolagens aktieböcker och aktieägarförteckningar.

Processen hanteras fram till 31.12.2016 av Andelsbanken för Åland och inlämnandet av aktiebreven skall ske till Andelsbanken för Ålands huvudkontor i Mariehamn (Köpmansgatan 2, 22 100 Mariehamn) eller dess filialer i Föglö (Degerby, 22 710 Föglö) och Brändö (Brändö by, 22 920 Brändö).

Observera att Ålands Skogsindustrier Ab och (nya) Carl Rundberg Ab inte ger ut fysiska aktiebrev utan ägande antecknas endast i respektive bolags aktieägarregister.

Fr.o.m. 1.1.2017 sker inlämnandet av aktiebreven till Ålands Skogsindustrier Abs huvudkontor. I det fall ert aktiebrev i (gamla) Carl Rundberg Ab ej upphittats måste ni, för att erhålla de nya aktierna, kunna uppvisa ett intyg över dödandet av aktiebrevet.

För att kunna handla med aktier i Ålands Skogsindustrier Ab bör ni först registreras som aktieägare i Ålands Skogsindustrier Ab aktiebok och aktieägarförteckning.

 

Andelar i Ålands Skogsägarförbund Andelslag

Som tidigare andelsägare i Ålands Skogsägarförbund Al. har du för varje andel erhållit en aktie i Ålands Skogsindustrier Ab och en andel i Ålands Skogsägare Andelslag. Såväl aktierna som andelarna är redan registrerade i respektive bolags aktieägarregister och andelsägarregister, noteringen kräver således ingen extra åtgärd från er sida.

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • Lördag
 • 09.00-13.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00