Historik

Historik över företaget

På 1920-talet samlades några framsynta skogsfackmän och skogsägare för att diskutera möjligheten till en förbättrad skogsvård och en stabilare trävarumarknad. Det dröjde ända till 1936 innan Ålands Skogsägarförbund bildades i Godby. 

Företaget Carl Rundberg grundades 1949 med målsättning att bygga upp en komplett åländsk skogsindustri. Från avverkning till färdig produkt. 

Gemensam framtid

År 2016 blir förändringens år för den åländska skogsindustrin. Nu går de båda huvudbolagen ihop till en enda skogsindustri.

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00