Miljö

Vi tar tillvara hyggesrester i samband med avverkningar. Detta bidrar till att minska övergödningen i samband med förnyelseavverkningar samtidigt som hyggesresterna ger bränsle till fjärrvärmeproduktion. Genom att vi i det dagliga arbetet strävar till att hålla en hög miljöprofil har vi även erhållit både FSC® (DNV-COC-00045) och PEFC (92947-2011-AE-FIN-FINAS) spårbarhetscertifikat. Ytterligare har vi licenskoden FSC-C107402.

Ledningen för företaget har förbundit sig att säkerställa virkets ursprung och vidtar lämpliga åtgärder för att garantera att de certifierade produkterna inte innehåller råvara från kontroversiella källor. Ledningen har även förbundit sig att uppfylla
sociala-, hälsovårds- och arbetssäkerhetskrav.

Tack vare vår satsning på fjärrvärmeproduktion i Godby år 2000 kan oljeförbrukningen inom Godbyområdet minska med ca1 200 ton/år. Värmen från biovärmeverket används även till att torka sågade produkter. Vi förser även biopannorna i Mariehamn.

Företagets målsättning är att undvika:

 • illegal avverkning
 • avverkningar där specialvärden inte tas i beaktande
 • avverkning på områden där det råder allvarliga sociala konflikter
 • områden där det är osäkert huruvida återbeskogning tas i beaktande
 • avverka skog som består av genmodifierade träd
 • avverka naturskog, där marken efter avverkning omformas till plantage eller annan icke-skoglig användning

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00