Är det brådskande att röja upp vindfällen i skogarna?

Timmerkvaliteten kommer inte att försämras under de närmsta månaderna, eventuell försämring kommer i samband med värmen på sommaren och då är det främst insektsangrepp och blånad som är aktuellt. Ålands Skogsindustrier räknar med att hugga timmer ur Alfridas vindfällen under det kommande halvåret.

En grundregel när man har träd som ligger mot varandra är att man avvaktar till en senare tidpunkt för att se om vinden eventuellt kommer att lösa problemet. Har man vindfällen som ligger mot en elledning skall man alltid kalla in specialister. Det är således ingen panik att ta itu med vindfällena.

 

Ytterligare information ges av våra virkesinköpare.

http://www.skogsindustrier.ax/kontakt/skogsavdelning

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00