Bolagsstämma 17.5.2019

Ålands Skogsindustriers aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2019 kl.14.00 Kaptenssalen i Hotell Arkipelag, Strandgatan 35, 22100 Mariehamn.

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt lagen och bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som per den 7 maj 2019 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Eventuell dividend utbetalas endast till aktieägare som på avstämningsdagen den 20 maj 2019 är antecknad i aktieägarförteckningen.

Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar finns till påseende en veckas tid före bolagsstämman på bolagets huvudkontor. Kopior av handlingarna sänds utan dröjsmål till aktieägare som det begär.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig senast den 15 maj 2019 till 43 100 eller per e-post: info@skogsindustrier.ax.

 

Godby 11 april 2019

 

ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

 

Styrelsen

Bilagor: 

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00