Kallelse till andelsstämma

Medlemmarna i Ålands Skogsägare Andelslag kallas till ordinarie andelsstämma onsdagen den 28 juni 2017 kl. 14.00 på Ålands Skogsindustriers kontor, Kyrkvägen 26 i Godby.

På stämman behandlas de ärenden som enligt 7 § i andelslagets stadgar skall behandlas vid ordinarie andelsstämma samt förvaltningsrådets förslag till ändring av andelslagets stadgar. Förvaltningsrådet föreslår att beslut fattas om stadgeändring innehållandes anmälningsplikt till stämman, nomineringskommitté, förvaltningsrådssammansättning samt angående fördelning vid upplösning.

Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar finns till påseende för Andelsägarna på Ålands Skogsindustriers huvudkontor, Kyrkvägen 26 i Godby eller skickas per post mot beställning.

Den som avser delta i stämman ombeds att anmäla sig till andelslaget per e-post info@skogsindustrier.ax eller per telefon 018 - 43 100 senast den 26 juni 2017. Anmälan är inte en förutsättning för deltagande men underlättar de praktiska arrangemangen vid stämman.

Finström 4 maj 2017

ÅLANDS SKOGSÄGARE ANDELSLAG

Förvaltningsrådet

Bilagor: 

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00