Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Ålands Skogsindustrier Ab kallas till ordinarie bolagsstämma den 6 juni 2017 kl 14.00 på Hotell Arkipelag, Kaptenssalen, Strandgatan 35 i Mariehamn

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt lagen och bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. 

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som per den 24 maj 2017 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.

Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar finns till påseende för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Kyrkvägen 26 i Godby, och på hemsidan en vecka före stämman eller skickas per post mot beställning.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig senast 30 maj 2017 till 018 43 100 eller per e-post: info@skogsindustrier.ax

 

Godby 9 maj 2017

ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen

Bilagor: 

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00