Tydliggörande till tidigare uttalande.

Ålands Skogsindustrier köper timmer och massaved på leverans. Det är däremot enormt viktigt i detta läge att innan man börjar upparbeta timmer tar kontakt med sin virkesinköpare för att få gällande apteringsråd och instruktioner om arbete i stormfälld skog. Observera att skogsarbete är just nu väldigt farligt även för oss som är specialister.

Vi vill också uppmärksamma skogsägarna att bedömningen på timret kommer troligtvis att vara noggrannare än vid icke stormfälld skog eftersom sprickbildningar vid felupparbetad skog är vanligt förekommande. 
För oss som en liten aktör riskerar vi i förlängningen våra kunder om vi levererar sågad vara som är undermålig. 
Vi vet ännu inte hur denna timmerbedömning skall gå till och uppmanar därför skogsägarna att avvakta ytterligare besked.
Kontakta din virkesinköpare.

Joakim Blom, VD

17/1 kl 19.00 på Alandica kommer det att vara ett informations möte för skogsägare, där vi kommer att delta och ge mera information om avverkningsläget.

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00