Skogsavdelningen

Det här händer i skogen:

Bottenröjning

Vid bottenröjning tas den undervegetation bort som inte uppfyller massavedsdimensioner. Detta görs för att underlätta avverkningen och vid gallringar minska stamskador i det kvarvarande beståndet.

Tack vare röjningen kan första gallringen skjutas upp och på så sätt kan det ekonomiska resultatet förbättras genom större uttag och stamvolym.

Slutavverkning

Slutavverkningen är den åtgärd i skogen som ger den största intäkten. Det största värdet finns i sågtimret eftersom det sågas till plankor och bräder. Den del av stammen som inte duger till timmer görs till massaved, som används vid tillverkning av papper. Resten av trädet, som trädets grenar och toppar, tas tillvara och används som biobränsle.

Slutavverkning är även den åtgärd som påverkar skogslandskapet mest och är hårt reglerad. Man tar vid planeringen av en slutavverkning stor hänsyn till såväl växter som djur i området så att påverkan blir så liten som möjligt. På samma gång ska man även planera den nya skogen och fundera över vilka åtgärder som lämpar sig bäst.

Under flikarna till höger kan du läsa om olika typer av avverkning, gallring, röjning, plantering och markberedning.

Skogsavdelningen
Oskar Qvarnström
Skogschef/Virkesinköpare: Jomala, Brändö, Kumlinge & Mariehamn
Göran Mattsson
Virkesinköpare: Finström & Geta
Robert Hellgrén
Virkesinköpare: Föglö, Lumparland, Kökar, Lemland & Sottunga
Albert Rundberg
Virkesinköpare: Hammarland & Eckerö
John Wickholm
Virkesinköpare: Vårdö, Sund & Saltvik

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00