Apteringsråd

Det första skedet i virkesförädlingen är aptering och kapning av sågtimmerstammarna. Det lönar sig att vara noggrann med apteringen och försöka göra stockar som ger en så värdefull sågvara och så lite spill som möjligt!

Långkrök

Långkrök är en jämn krökning på stammen. Långkröken är det största avståndet mellan stockens mittlinje och en rak linje från toppändans mittpunkt till rotändans mittpunkt.

Kapa en stam med jämn långkrök i korta stockar. Kapstället är i krökens botten.

Stockens toppdiameter Tillåten långkrök
- 19 cm högst 4 cm
+ 21 cm högst 5 cm

Tvärkrökar

Tvärkrökar tillåts inte. Kapa bort tvärkrökar helt.

Kvistar

Kvisten mäts vinkelrät mot stammens längdriktning. Kvistens diameter är den klart mörkare delen av kvistens tvärsnittsyta i vilken även ingår kvistens ytved.

Största tillåtna kvistar i tall- och gransågtimmer

Stockens toppdiameter (cm) Frisk Torr-spröt Röt
Tall Gran Tall och gran
Kvistdiameter (mm)
14 - 19 50 40 30 30
21 - 27 60 50 40 30
29 + 70 60 50 30

Torrkvist

Om minst halva omkretsen är lös från den omgivande veden. Gäller också en kvistknöl som innehåller torrkvist.

Rötkvist

Om tvärsnittsytan är helt eller till största delen mjuk röta. Rötandelen är stor om den mjuka rötan når ända fram till den del av stammen som blir sågvara.

Andra fel som inte tillåts

 • Röta
 • Blånad
 • Törskate
 • Larvgångar
 • Ringspricka
 • Sprucken vattved

Om Ni är osäkra på hur Ni skall kapa timmerstammar, fråga råd av oss innan Ni börjar!

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00