Plantering

Markberedning

Oavsett om du väljer plantering eller sådd som föryngringsmetod är det viktigt att ge plantor och frön en bra miljö att växa i. För att ge en så bra start som möjligt åt trädplantan utförs markberedning. Markberedningen blir i regel aktuell efter slutavverkningen och det innebär till exempel att en skogstraktor med ett speciellt aggregat tar bort en liten del av marktäcket så att mineraljorden blottas.

Med markberedning uppnår du:

 • mindre vegetationskonkurrens
 • högre marktemperatur
 • jämnare fuktighet
 • mindre frostrisk
 • bättre näringstillgång
 • mindre risk för snytbaggeangrepp

Plantering

Plantering är den vanligaste och oftast säkraste metoden för föryngring och bör ske senast året efter mark­beredningen och helst inom tre år från tiden för slutavverkning.

Plantering är mindre känslig för klimat och väderskiftningar än sådd och naturlig föryngring men är också dyrare. Vid plantering av lövträd måste dessutom ofta viltstaket sättas upp. Man kan även kombinera planteringen med skärm eller fröträd. Eller tvärtom, komplettera sådd och självföryngring med plantering.

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • Lördag
 • 09.00-13.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00