Röjning & gallring

Röjning/Plantskogsskötsel

Röjningen är den första stora insatsen du gör i din skog och det handlar om att reglera konkurrensen mellan träd.

Röjningen påverkar ljus, vatten och närningsflöde i området på ett positivt sätt och ger därför bättre förutsättningar för att få ut värdefullt gagnvirke, det vill säga virke av den typ som kan förädlas ekonomiskt. Röjningen gör även att den unga skogen blir naturligt gödslad då röjda stammar, rötter barr och blad förmultnar och blir näringsämnen åt de kvarstående träden. De nersågade stammarna vid en röjning ger ännu inte säljbar massaved, men duger till bränsle.

Plantskogsvård har en positiv inverkan på virkesmängden och minskar även drivningskostnaderna. Tillräckligt kraftig plantskogsvård vid rätt tidpunkt kan till och med halvera drivningskostnaderna vid första gallringen, vilket ökar skogsägarens virkesförsäljningsintäkter.

Första gallringen

När man gallrar avlägsnar man träd med nedsatt kvalitet och träd som växer för nära varandra. Skogens förmåga till avkastning utnyttjas effektivt genom att man låter de bästa träden växa. Första gallringen är den första åtgärden i skogen som ger inkomster och den ökar också inkomsterna från de följande gallringarna. Intäkterna från en skött skog är en och en halv gång högre jämfört med en oskött skog, eftersom stammarna snabbare blir grövre. Det är viktigt att redan under första gallringen tänka på att bevara de livsmiljöer som är viktiga för naturens mångfald.

Andra gallringen

Tanken med alla gallringar är att koncentrera tillväxten till friska stammar av god kvalitet för att maximera den ekonomiska tillväxten. Den andra gallringen är en åtgärd för att skapa bättre resultat under slutavverkningen men ger även betydande inkomster i sig då den här gallringen ger timmer. För tallskog rekommenderar man generellt tre stycken gallringar och de senare gallringarna bör ske med cirka 15-20 års mellanrum från första gallringen.

För granskog räcker det oftast med två gallringar eftersom en tredje inte längre ökar lönsamheten. Den andra gallringen bör ske efter 10-15 år. Till skillnad mot i en tallskog så är det inte lönsamt att gallra en slutavverkningsmogen granskog då granbeståndets tillväxt efter så lång tid till och med kan minska.

Ålands Skogsindustrier AB

Tel. +358 (0)18-43100

Önningeby
 • Direktnummer till försäljningen
 • +358 (0)18-32 95 55
 • Måndag-fredag
 • 08.00-17.00
 • wood@skogsindustrier.ax
Strömsängarna
 • Måndag-torsdag
 • 08.00-16.00
 • Fredag
 • 08.00-14.00
 • order@skogsindustrier.ax
Huvudkontoret i Godby
 • Måndag-fredag
 • 08.00-16.00
 • Lunchstängt
 • 11.00-12.00