b_b0i3044_edited.jpg

ÄR DU AKTIEÄGARE?

Välkommen till Ålands Skogsindustrier. Här hittar du information om bolaget. Du kan alltid kontakta mig om du vill diskutera mera.

Hälsningar,

Anders Mattsson

VD

Email: anders.mattsson@skogsindustrier.ax

 

Styrelsen

styrelsen_edited.jpg

Bolagets styrelse består av (f.v.) Agneta Erlandsson-Björklund, Kenneth Rundberg, Anders Å. Karlsson, Sven-Olof Karlsson (ordf.), Robert Lindfors och Johan Helin (vice ordf.)

Aktier

Ålands Skogsindustrier Ab har totalt 250.000 aktier fördelat på ca 1300 olika ägare. Största aktieägare är Ålands Skogsägare Andelslag med 28,0 % av aktierna. Aktien ingår i värdeandelssystemet som sköts av Euroclear. Handel med aktien förmedlas bl.a. av bankerna på Åland.

 

Dividend

Ålands Skogsindustriers bolagsstämma hölls 5.5.2022. Dividenden för 2021 fastslogs till 1,20 euro/aktie.

 
 
 

TA VARA PÅ DINA FÖRMÅNER - 
Som aktieägare får du
rabatt vid inköp av virkesprodukter
vid Önningebys direktförsäljning.

b_b0i5135_edited.jpg
 

Policy
 

Ålands Skogsindustrier upprätthåller och bevakar de grundläggande rättigheterna för sina anställda. Vi förbinder oss att följa denna policy och dessa värderingar och vi förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners.