b_b0i5396.jpg

Ålands Skogsindustrier AB

Kontaktuppgifter

 
b_b0i3141.jpg
b_b0i3622.jpg
b_b0i3549_edited.jpg
b_b0i5164_edited.jpg
b_b0i5135.jpg
alands_skogsindustrier_gron.png

Carl-Gustav Lindblom
Försäljningsledare

Peter Sandberg
Platschef Önningeby

Söker du våra virkesinköpare?

 
b_b0i3010.jpg
b_b0i3288.jpg
b_b0i3462.jpg

Daniel Sundblom
Produktionschef

Peter Grundström
Driftsansvarig biopanna

Kjell Silfvernagel
Produktionsingenjör/
Hamnchef

b_b0i2316.jpg
b_b0i2745.jpg
b_B0I3924.jpg

Chris Båskman
Serviceansvarig

Huvudkontor:
Växel: +358 18 43 100
info@skogsindustrier.ax
Kyrkvägen 26
22410 Godby


Faktureringsadress:
faktura@skogsindustrier.ax

 

 Önningeby:
Trävaruförsäljning
Kontakt: +358 18 329 555
e-post: wood@skogsindustrier.ax
Önningebyvägen 587
22140 Mariehamn

 

 

 Godbyanläggningen:
Strömsängsvägen 
22410 Godby