top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

Ålands Skogsindustrier Ab har förvärvat företaget Ab Ö-Skog Oy:s verksamhet i Åboland

Uppdaterat: 22 feb. 2023

Ålands Skogsindustrier Ab har förvärvat Pargasbaserade företaget Ab Ö-Skog Oy:s verksamhet. Övertagandet sker 1 mars 2023.


Ö-Skog bedriver skogsavverkning på holmar utan fast vägförbindelse i Åbolands skär-gård. Hans ”Putte” Öhman grundade företaget 1992 och har drivit verksamheten sedan dess. Verksamhetens omsättning år 2022 var ca 400 000 € och avverkningsvolymen ca 8 000 m3.


Ålands Skogsindustrier Ab är ett åländskt företag som köper in virke direkt av skogsägare och förädlar det till sågat virke, inkl. hyvlat och impregnerat, samt till cellulosa- och energiflis. Företaget driver också en egen biovärmeanläggning och säljer fjärrvärme till Fin-ströms kommun. År 2021 omsatte företaget 17,2 miljoner euro och hade ca 40 anställda.


Ålands Skogsindustrier köper Ö-Skogs verksamhet inklusive två pråmar och namnet Ö-Skog. Hans Öhman jobbar kvar i verksamheten på konsultbasis under en övergångsperiod. Externa transport- och skogsentreprenadföretag anlitas för avverkning och sjö-transport. Ålands Skogsindustri kommer huvudsakligen att transportera virket till sin an-läggning i Godby på Åland för vidareförädling.


- Vi är glada över att kunna överta Ö-Skogs välskötta verksamhet i Åboland. Det ger oss ett utökat geografiskt inköpsområde och en välbehövlig tilläggsvolym. Åland är fortsatt vårt huvudsakliga inköpsområde och vi köper in så mycket virke som möjligt på Åland, men tillskottet från Åboland blir viktigt då volymerna på Åland varit nedåtgående och efterfrågan från våra slutkunder fortsatt är hög, säger Anders Mattsson, vd för Ålands Skogsindustrier.


Också Hans Öhman är nöjd med affären.


- Det är väldigt fint att skogsbruket i den åboländska skärgården får en fortsättning. Ålands Skogsindustrier har gedigen kunskap att operera i skärgården och därför känns det bra att ge över verksamheten i trygga händer. Efter över 40 år som verksam inom skogsbruket i skärgården är det dags att stiga åt sidan. De har varit en fin tid att få jobba med alla hjälpsamma skogsägare i skärgården och andra inom branschen, säger Öhman.

159 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page