top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

Halvårsöversikt januari-juni 2022

Uppdaterat: 22 feb.

Ålands Skogsindustrier Ab:s omsättning för januari-juni 2022 steg till 11,0 milj. euro (10,1 milj. euro).


Den högre omsättningen berodde huvudsakligen på högre priser på sågade varor och ökad försäljning av bioenergi.

Bolaget köpte in ca 141.000 m3 virke på Åland under perioden (170.000 m3). Inköpspriserna för virke höjdes i augusti 2021, sågtimmerpriserna höjdes i januari 2022 och en ny höjning av alla virkespriser har gjorts i augusti 2022.


Energikostnaderna steg kraftigt under perioden och påverkade avverkningar, transporter och produktion. Sågverksamheterna och flisproduktionslinjen påverkades speciellt mycket av höga elpriser. Också kostnaderna för många andra insatsvaror steg.


Totalt producerades 14.902 m3 (13.298 m3) sågad vara och 19.423 torrton (24.791 torrton) cellulosaflis.


Investeringarna under perioden uppgick till ca 300.000 euro. Under andra halvåret beräknas investeringarna uppgå till ca 700.000 euro. Bl.a. utökas virkestorkkapacitet i Godby.


Bolaget bedömer att efterfrågan på bioenergi och produkter till cellulosaindustrin fortsätter vara stark under hösten. En viss osäkerhet finns gällande efterfrågan på sågade varor. Kostnadsnivån förväntas fortsätta vara hög. Det gäller speciellt energikostnaderna.


Styrelsen bedömer att omsättningen för helår 2022 kommer att bli högre än under 2021 men att resultatet förväntas att bli ungefär på samma nivå som 2021.
LÄS HELA ÖVERSIKTEN HÄR:

ÅSI H1 2022 rapport
.pdf
Download PDF • 270KB

103 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page