top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

HALVÅRSÖVERSIKT JANUARI-JUNI 2021

Ålands Skogsindustrier Ab:s omsättning under perioden januari-juni 2021 (”H1 2021”) uppgick till 10,1 milj. euro (11,1 milj. euro). Försäljningen av bioenergi ökade medan försäljningen till cellulosaindustrin minskade. Efterfrågan på sågade produkter var under perioden hög och marknadspriserna steg.


Bolaget köpte under perioden in ca 170.000 m3 virke av åländska skogsägare (205.000 m3 ). Intresset bland skogsägare att sälja virke var högt och volymen får anses hög trots att den var lägre än under första halvåret 2020. Under början av 2020 mottogs fortfarande virke från stormen Alfrida.


Bolaget producerade under hela perioden vid båda sina såganläggningar, i Godby och i Önningeby. Totalt producerades 13.298 m3 (14.657 m3 ) sågad vara. I Godby producerades också 24.791 torrton (34.351 torrton) cellulosaflis.


Bolaget slutförde investeringen i en ny biopanna i juni 2021. Investeringen uppgick totalt till ca 3,5 milj. euro och finansierades huvudsakligen med ett nytt banklån om 2,2 milj. euro.


Ålands Skogsindustrier ser positivt på utvecklingen under resten av år 2021. Försäljningsvolymerna och priserna förväntas fortsätta på en god nivå. Omsättningen för hela året förväntas bli på samma nivå eller något lägre än under 2020. Det ekonomiska resultatet förväntas bli bättre trots höjda råvarukostnader under andra halvåret. Sågproduktionen fortsätter både i Godby och Önningeby under andra halvåret.


LÄS HELA ÖVERSIKTEN HÄR:

asi_h1_2021_verksamhetsoversikt
.pdf
Download PDF • 244KB124 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page