• Ålands Skogsindustrier

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMAÅlands Skogsindustrier Ab:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2022 kl. 14.00 i Sjöfartsmuseets auditorium, Hamngatan 2 i Mariehamn


På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som per den 25 april 2022 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Eventuell dividend utbetalas endast till aktieägare som på avstämningsdagen den 7.5.2022 är antecknad i aktieägarförteckningen.


Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar finns till påseende på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.skogsindustrier.ax/ för aktieägare. Kopior av handlingarna sänds på begäran utan dröjsmål till aktieägare.


Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla sig senast den 26.4.2022 kl. 12.00 till telefon 018 43 100 eller per e-post: info@skogsindustrier.ax.


Godby den 13 april 2022

ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB

Styrelsen

62 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla