top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

Mer betalt till skogsägaren

Uppdaterat: 22 maj

Vi höjer priset både om du säljer som leverans eller på rot. 


Kubb

Det är alltid mest lönsamt att ta ut så stora mängder timmer som möjligt ur en stam, men på Åland har vi korta träd på grund av vårt utsatta läge med mycket vind. För att maximera timmeruttaget ur skogen kommer vi även att ta ut kortare stockar ur en stam så kallad kubb. 


Energiklippning  

Nu erbjuder vi energiklippning. Diken, vägrenar och andra områden rensas från sly. Arbetet utförs gratis med slyet som betalning. För att uppnå ett bra värmevärde ligger materialet i en hög hos skogsägaren för att torka. Slyet flisas och körs till Mariehamns Bioenergi. Ungefär 85 % av fjärrvärmen från Mariehamns Energi produceras med biobränsle i form av flis, spån och bark som vi levererar från åländska skogsbruk. Energiklippning är ett bra sätt att ersätta fossila bränslen.


Du som säljer på rot

För rotpartier över 1.000 m3 1 euro/m3 extra 

Gallringar över 500 m3 ger 1 euro/m3 extra

FSC-certifierade skogsägare får 2,50 euro/m3 (gäller ej brännved)

Grot upp till 2 euro/m3 


Prislista

Sortiment Diameter  Euro

Grantimmer 14 - 43 cm       62 €

Talltimmer    14 - 43 cm       60 €                      

Kubb   45 €

Barrmassaved                         35 €

Björkmassaved                       32 €                       

Brännved                                32 €

Mer information om priser, www.skogsindustrier.ax/salj-virke, se sortiment.Priserna gäller från 1juni 2024.Ta kontakt med våra virkesköpare för rotpriser.


25% rabatt på Önningeby såg

Har du ett byggprojekt på gång? Ska du bygga dig en brygga, brädfodra huset eller bygga dig ett staket lönar det sig verkligen att anlita oss när du avverkar. Har du sålt virke till oss under de senaste två åren så är du berättigad till 25% rabatt på vårt sortiment på Önningeby såg. Rabatten gäller alla egenproducerade sågade produkter, hyvlat och impregnerat (förutom pålar).


» Vinn 2 hektar röjning!

Efter Alfridas har det planterats 1,9 miljoner plantor på ca 1000 hektar som inom de närmsta åren behöver slyröjas. För att uppmuntra röjandet för framtida ekonomiskogar genomför vi den hör tävlingen. 

Alla som gör en rotaffär med oss som överskrider 500 m3 är med och tävlar. Tävlingens avslutas och vinnare dras 31.10.2024. Lycka till!  Vinsten bör utnyttjas före 31.12.2026


OSKAR QVARNSTRÖM

Jomala, Finström, Brändö, Kumlinge & Mariehamn​JOHN WICKHOLM

Vårdö, Sund, Saltvik, Eckerö, Hammarland & Geta​ROGER VESTLING

Föglö, Lumparland, Kökar, Lemland & Sottunga382 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page