top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

DEN NYA BIOPANNAN ÄR IGÅNG

Uppdaterat: 16 nov. 2021I september 2021 kom den nya biopannan igång i Strömsängarna, Godby. Bolaget har investerat ca 3,5 miljoner EUR i den nya biopannan som förser Finströms fjärrvärmenät och bolagets egna virkestorkar med värme. Den nya pannan har en maximal bränsleeffekt på 5 MW.


Bioenergi produceras huvudsakligen av skogens och industrins restprodukter. Grenar och toppar (grot) tas omhand i skogen och flisas till energi för värme- och kraftproduktion. Också bark, kutterspån och sågspån från industrin tas till vara som bioenergi.

Peter Grundström är driftsansvarig för den nya pannan.

124 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page