top of page
  • Skribentens bildÅlands Skogsindustrier

Virkespriserna höjs fr.o.m. 1.1.2024

Uppdaterat: 8 jan.

Ålands Skogsindustrier höjer priserna på barr-, björk- och lövmassaved fr.o.m. 1 januari 2024. Höjningarna som görs både på rot- och leveranspriser blir ca 2 euro/m3.

Vi inför också ett klentimmersortiment för toppdiameter 12-16 cm både på gran och tall. Klentimret får ett leveranspris 45 euro/m3. Samtidigt höjer vi priserna på normaltimmer som har +16 cm toppdiameter både på gran och tall.

Vi betalar fortsättningsvis höga tillägg för grot, stora volymer och FSC. Se priser nedan.

Prishöjningarna görs för att Ålands Skogsindustrier vill motivera skogsägare att fortsätta sköta sina skogar. Vi behöver också köpa in så mycket virke som möjligt till vår åländska produktions-anläggningar. En mycket stor andel av virket förädlas på Åland och skapar arbetsplatser och skatteintäkter.

Leveransvirke under pågående säsong behöver överenskommas på förhand i ett anskaffningsavtal. Avtalet skall vara gjort senast 31.1.2024 och virket skall vara avverkat och utkört senast 15.4.2024. Vi köper förstås gärna också virket på rot och då ordnar vi all avverkning och transport.

 

Säsongens leveranspriser som är i kraft enligt tidsgränserna ovan är:

Grantimmer              62 euro/m3

Talltimmer                 57 euro/m3

Klentimmer               45 euro/m3

Barrmassaved           32 euro/m3

Björkmassaved         29 euro/m3

Lövmassaved            26 euro/m3

 

Vid rotaffärer betalar vi ytterligare dessa tillägg:

- Grot upp till 3€/ avverkad m3

- Gallringar >500 m3 1€/m3 avverkad m3

- Slutavverkningar> 1000 m3 1€/m3

- FSC 2,50€/m3 (gäller ej lövved)

 

Virkesinköpare på Ålands Skogsindustrier:

Oskar Qvarnström, Jomala, Brändö, Kumlinge & Mariehamn. Tel: 0457 313 5361 

Roger Vestling, Föglö, Lumparland, Kökar, Lemland & Sottunga Tel: 0457 350 0203

Mikael Berglund, Finström, Hammarland & Eckerö Tel: 0457 350 0205

John Wickholm, Vårdö, Sund, Geta & Saltvik Tel: 0457 350 0302


Ålands Skogsindustrier Ab

Kyrkvägen 26

AX-22410 Godby

Tel. växel 018-43100539 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page