top of page
b_b0i2150.jpg
FÖR INDUSTRI: Welcome

VI ERBJUDER PRODUKTER TILL CELLULOSAINDUSTRIN OCH BIOENERGI TILL VÄRME- OCH KRAFTPRODUKTION

b_b0i3141.jpg
FÖR INDUSTRI: Headliner

Ålands Skogsindustrier producerar högklassig cellulosaflis vid sitt renseri i Godby på Åland. Produkten uppfyller de strikta kvalitetskrav som cellulosaindustrin ställer gällande bl.a. barkinnehåll och styckefördelning.

I företagets egen hamn lastas produkten effektivt ut på fartyg. Fartygskapaciteten utnyttjas maximalt genom att flis lastas i lastrummen och rundved som däckslast.

Bioenergi produceras huvudsakligen av skogens och industrins restprodukter. Grenar och toppar(grot) tas omhand i skogen och flisas till energi för värme- och kraftproduktion. Också bark, kutterspån och sågspån från industrin nyttogörs som bioenergi.

På Åland försörjer Ålands Skogsindustrier fjärrvärmenäten i Mariehamn, Jomala och Finström. I Finström producerar vi värme vid en egen biopanna och levererar värmen till kommunens fjärrvärmenät. Till Jomala och Mariehamn levereras flis.

Ålands Skogsindustrier äger 9,73% av aktierna i Mariehamns Bioenergi Ab, bolaget som producerar värme till fjärrvärmenätet i Mariehamn.

Ålands Skogsindustrier levererar också bioenergi till kunder utanför Åland både i form av flis och rundved. Leveranserna görs med fartyg.

FÖR INDUSTRI: List
FÖR INDUSTRI: Pro Gallery
b_b0i2412.jpg
FÖR INDUSTRI: Image
bottom of page