top of page

SKOGSTJÄNSTER

Ö-Skog köper huvudsakligen virket på rot, d.v.s. vi erbjuder helhetslösningar med planering, röjning, avverkning och transport ut ur skogen och från holmarna. Vi köper också virket på leverans om skogsägaren vill sköta avverkningen själv. Säsongen börjar i april-maj och slutar i oktober-november. 

I avverkningen följer vi skogscentralernas och skogsvårdsföreningarnas rekommendationer med särskild betoning på skärgården. Vi är även PEFC-certifierade.

Hör av dig till oss så berättar vi mera. Vi kommer gärna ut och tittar på din skog och lämnar ett förslag på åtgärder!

METSÄPALVELUT

Ö-Skog ostaa puun pääosin pystykauppana eli tarjoamme kokonaisratkaisuja suunnitteluun, raivaukseen, hakkuisiin ja kuljetukseen metsästä ja luodoilta. Ostamme puuta myös hankintakauppana, mikäli metsänomistaja haluaa hoitaa hakkuut itse. Kausi alkaa huhti-toukokuussa ja päättyy loka-marraskuussa.

Kaatamisessa noudatamme metsäkeskuksien ja metsänhoitoyhdistyksien erityissuosituksia saaristoalueille. Meille on myös myönnetty PEFC-sertifikaatti.

Ota yhteyttä, niin jutellaan. Tulemme mielellämme katsomaan metsääsi ja antamaan toimenpide-ehdotuksen!

b_B0I2003.jpg
Bild 1.jpg

AVVERKNING OCH LOGISTIK

Avverkning och transport ut ur skogen sker med medelstora skogsmaskiner. Två 30 meter långa pråmar används som "bryggor" i stranden för utlastning till fartyget mv Leonie som transporterar 500-600 m³ virke per resa. 

HAKKUUT JA LOGISTIIKKA

Hakkuut ja kuljetukset metsästä tehdään keskikokoisilla metsäkoneilla. Käytämme kahta 30 metriä pitkää proomua rannalla "laitureina" Leonie-alukseemme purkamiseen. Leonie kuljettaa puuta 500-600 m³ kerrallaan.

OM OSS: About
Ö-skog bild.jpg

SKOGSTJÄNSTER & LOGISTIK I SKÄRGÅRDEN

SAARISTON METSÄ- & MERENKULKUPALVELUT

I Åboland bedriver Ålands Skogsindustrier Ab en verksamhet under namnet Ö-Skog som bedriver en verksamhet som specialiserar sig på skogsavverkningar i skärgården, till största delen på holmar utan fast vägförbindelse. Vi köper skog på rot och leverans och har hela den Åboländska skärgården.

 

Virket transporteras till Åland för vidareförädling eller direkt till slutkund.

Turunmaan saaristossa Ålands Skogsindustrier toimii nimellä Ö-Skog. Olemme erikoistuneet puunkorjuuseen saaristossa, pääasiassa luodoilla, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä. Ostamme puuta sekä hankinta- että pystykauppana ja toiminta-alueemme on koko Turunmaan saaristo. 

Puu kuljetetaan Ahvenanmaalle jatkojalostettavaksi tai suoraan loppuasiakkaalle.

KONTAKTPERSONER FÖR ÅBOLAND YHTEYSHENKILÖT TURUNMAALLA

Andreas Sjölander

Virkesinköp Åboland

0457 34 80 521
andreas.sjolander@skogsindustrier.ax

Oskar Qvarnström

Skogschef

0457 31 35 361
oskar.qvarnstrom@skogsindustrier.ax

bottom of page