top of page

OM OSS

Ålands Skogsindustrier Ab är ett privatägt åländskt företag som jobbar med virkesanskaffning och skogstjänster och satsar på hög förädlingsgrad av virket. Av det virke som köps in på Åland förädlas största delen till sågade produkter, inkl. hyvlat och impregnerat, samt till cellulosa- och energiflis. Vi har ca 40 egna anställda och vi sysselsätter på heltid ungefär lika många skogs- och lastbilsentreprenörer. För oss är det viktigt att samverka med lokala aktörer och bidra till att hjulen snurrar i vårt samhälle.

 

Trots den starka lokala förankringen är hela östersjöområdet vår hemmamarknad. Vår egna hamn och våra effektiva sjötransporter innebär att vi kan leverera produkter t.ex. till cellulosaindustrin i Finland och Sverige. Vi levererar också bioenergi utanför Åland och trots att vi prioriterar den åländska marknaden när det gäller sågade produkter, exporterar vi också en liten del bl.a. till Tyskland och Belgien.

 

Ålands Skogsindustrier vill ha ett nära samarbete med sina leverantörer och kunder. Vi vill att skogarna skall skötas för framtiden, vi satsar på gallringar och vi tar emot virke från hela den åländska skärgården. Med våra kunder vill vi ha nära och långt samarbete och vi utvecklar våra produkter för deras behov. Ålands Skogsindustrier vill ha en god lönsamhet och växa som företag. Virkestillgången på Åland är inte obegränsad och därför kan tillväxten ske genom fortsatt vidareförädling av produkterna, med kompletterande produkter och tjänster eller genom att etablera verksamhet också utanför Åland.

b_B0I2347.jpg
OM OSS: About

Policy
 

Ålands Skogsindustrier upprätthåller och bevakar de grundläggande rättigheterna för sina anställda. Vi förbinder oss att följa denna policy och dessa värderingar och vi förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners.

bottom of page